Stand with Ukraine
Flag of Ukraine
Studio za vizualnu komunikaciju

500 godina Libra

Plakat i program za kolokvij Odsjeka za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskog Fakulteta

Hrvatski jezik 1950ih

Plakat i program za konferenciju Odsjeka za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskog Fakulteta