Stand with Ukraine
Flag of Ukraine
Studio za vizualnu komunikaciju

500 godina Libra

Plakat i program za kolokvij Odsjeka za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskog Fakulteta (2020)

Dimenzije plakata: 70 × 100 cm. Format programa: A5.