Drugi

Plakat 44. seminara Zagrebačke slavističke škole i derivirani motiv za majicu (2015)

Dimenzije plakata: 50 × 70 cm