Studio za vizualnu komunikaciju

Rimski brevijari

Grafička oprema za konferenciju u organizaciji Staroslavenskog instituta u Zagrebu

Dobri čovjek Bažulek

Plakat i programska knjižica za predstavu Kazališta KNAP, Zagreb, i Gradskog kazališta Zorin dom, Karlovac