Studio za vizualnu komunikaciju

Judith

Ansambl Dialogos, plakat francuske izvedbe Judite