Studio za vizualnu komunikaciju

Drugi

Plakat 44. seminara Zagrebačke slavističke škole i deriviran motiv za majicu

Judith

Ansambl Dialogos, plakat francuske izvedbe Judite