Studio za vizualnu komunikaciju

Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi

Plakat 45. seminara Zagrebačke slavističke škole (2016), 50 × 70 cm.

Predloženo i prihvaćeno rješenje.