Studio za vizualnu komunikaciju

Granice na jugu i istoku Srednje Europe

Plakat i program za znanstveni skup Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb (2013)

Dimenzije plakata: 70 × 100 cm, program 9,9 × 21 cm, dvostruki preklop