Studio za vizualnu komunikaciju

Neprijatelj naroda

Roll-up, uložak za DVD i disk, CDAS/Interfilm, Zagreb (2015)