Studio za vizualnu komunikaciju

Polish up your English

Plakati za Školu stranih jezika Angelus, Sisak (2015)

Dimenzije: 50 × 70 cm.