Studio za vizualnu komunikaciju

Otpor

Plakat 42. seminara Zagrebačke slavističke škole i deriviran motiv za majicu (2013)

Dimenzije plakata: 50 × 70 cm