Studio za vizualnu komunikaciju

Vila – kiklop – kauboj

Zbornik radova u izdanju Zagrebačke slavističke škole (2012)

Dimenzije: 14 × 21 cm, 260 str.