Studio za vizualnu komunikaciju

Ilirica

Obrada postojećeg logotipa za marku proizvoda od tisućljetnog drva