Studio za vizualnu komunikaciju

Angelus

Logotip i uredski materijal Škole stranih jezika Angelus

Eko Srijem

Poduzeće za recikliranje papirnatog otpada (nerelizirano)