Studio za vizualnu komunikaciju

Bihapp

Logotip i osnovni vizualni elementi za online aplikaciju, Brčko (2016)