Studio za vizualnu komunikaciju

Kamila

Kolekcija odjeće od prirodnih materijala, Zagreb (2013)