Studio za vizualnu komunikaciju

PDF

Dobri čovjek Bažulek

Plakat i programska knjižica za predstavu Kazališta KNAP, Zagreb, i Gradskog kazališta Zorin dom, Karlovac (2017)

Dimenzije plakata: 68 × 98 cm i 118 × 175 cm, knjižica 14 × 21 cm, dvostruki preklop

Illustracija: Barbara Šolić