Studio za vizualnu komunikaciju

Izvedbe roda

Plakat 46. seminara Zagrebačke slavističke škole (2017), 50 × 70 cm, i derivirani motiv za majicu.