Studio za vizualnu komunikaciju

Dobri čovjek Bažulek

Plakat i programska knjižica za predstavu Kazališta KNAP, Zagreb, i Gradskog kazališta Zorin dom, Karlovac (2017)

Izvedbe roda

Plakat 46. seminara Zagrebačke slavističke škole (2017), 50 × 70 cm, i derivirani motiv za majicu.

Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto

Plakat i programska knjižica za predstavu Kazališta KNAP, Zagreb (2017)

Pavo Barišić: Ideal vladavine puka

Uvod u filozofiju demokracije, sveučilišni udžbenik. Hrvatsko filozofsko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (2016)