Studio za vizualnu komunikaciju

IPU

Stranice Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb (2015)

Peti kvadrant

Tvrtka za poslovno savjetovanje u energetskom sektoru, Zagreb (2014)

Kroatistika

Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2015)

Dražen Trogrlić

Osobne slikarove i kiparove stranice, Zagreb (2014)